00.
Versie 1.0

Datum van de beschikbaarstelling online: 01.06.2018

01.
Inleiding en rol van het beleid ‘verwerking van persoonsgegevens’

Dit beleid geeft u duidelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens (welke gegevens, voor welk doel, wie verwerkt ze en waar, hoelang, welke rechten hebt u) in overeenstemming met de Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens, inclusief het gebruik van cookies.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het begrip verwerking duidt op alle verrichtingen op persoonsgegevens (verzameling, registratie, bewaring, raadpleging, mededeling, enz.).

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavig beleid.

Er verschijnt automatisch een waarschuwingspop-up wanneer een pagina van de site voor het eerst wordt geraadpleegd. Deze pop-up verschijnt ook bij de volgende raadplegingen, tenzij u in de pop-up op de knop klikte waarmee u bevestigt dat u deze waarschuwing niet meer wil zien. Deze pop-up wijst op de algemene gebruiksvoorwaarden, een privacybeleid en het gebruik van cookies op deze site.

Deze 3 elementen zijn aanvaard wanneer u verder surft naar andere pagina’s van de website of daarmee in interactie gaat (klikken, tekst selecteren, …).

Wanneer u niet instemt met een van deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze website onmiddellijk staken.

02.
Wie is aansprakelijk?

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (ook ‘uitgever’ genoemd in het vervolg van dit beleid) zie contactgegevens.

Persoonsgegevens worden zowel door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen als door de provider (zie contactgegevens ) en sommige onderaannemers die ons een dienst verstrekken in het kader van onze activiteit (huidige lijst: Mailchimp, TNT, GLS, OVH, Brainstorming, Stripe).

Wanneer ons bedrijf zou worden gekocht door of samensmelt met een ander bedrijf, kan uw informatie automatisch worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars wanneer deze laatsten dezelfde activiteiten overnemen.

03.
Welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk gebruik?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens: naam en voornaam, adres- en elektronische gegevens, telefoonnummer, IP-adres, surfgegevens, bezochte pagina’s, voorkeuren, interesses en vroegere keuzes, login en wachtwoord van uw ledenaccount, historiek van de bestellingen, eventuele betaal- en leveringsincidenten, herroeping en klachten.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan privébedrijven die geen onderaannemers zijn. We kunnen geconsolideerde statistieken van onze klanten, onze verkoop of de structuur van onze handel aan andere ondernemingen verstrekken, maar deze statistieken zullen nooit gegevens bevatten die rechtstreeks tot uw identificatie kunnen leiden.

We melden u dat sommige persoonsgegevens, voor zover nodig, bekendgemaakt kunnen worden door toepassing van een wet, een verordening of krachtens een beslissing van een bevoegde wetgevende of gerechtelijke overheid of, als dat nodig blijkt, om onze rechten en belangen te vrijwaren, met name wanneer we van mening zijn dat u onze algemene voorwaarden hebt geschonden (geschil over de betaling of de facturatie, geschil over de intellectuele rechten, …).

Hierna vindt u meer informatie over de modaliteiten en de doeleinden van deze inzamelingen:

03.1. Automatisch verzamelde gegevens bij de raadpleging

Modaliteit

De raadplegingsprocedure van de website houdt in dat gegevens worden uitgewisseld tussen de terminal waarmee u met het internet verbonden bent (uw computer, smartphone, tablet en uw internetbrowser) en de geraadpleegde webservers. Deze uitwisseling gebeurt automatisch. Door sommige informatie kunt u rechtstreeks of door vergelijking worden geïdentificeerd. Volgens de definitie van de huidige regelgeving zijn dit persoonsgegevens. Het betreft onder meer uw IP-adres (het identificatienummer dat het internet aan uw computer toekent. Dit nummer kan vast of veranderlijk zijn naargelang het type internetabonnement), door het netwerk en/of de met het internet verbonden terminal verstrekte informatie over de lokalisatie en bepaalde door deze terminal meegedeelde technische gegevens. Bepaalde gebruikte hardware- en software-eigendommen worden eveneens overgemaakt. Met de gegevens die we ontvangen, kunnen we echter geen conclusies trekken over uw identiteit.

Doel en duur van de bewaring

We verbinden ons ertoe om u op basis van deze gegevens niet te identificeren voor commerciële doeleinden, noch ze voor dat doel over te maken aan onderaannemers tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

We moeten deze gegevens echter verwerken voor legitieme belangen met betrekking tot de bestrijding van fraude, gedurende maximaal 1 jaar.

03.2. Cookies

We hechten veel belang aan het inlossen van uw verwachtingen. Onze website gebruikt ook een technisch procedé, ‘cookie’, om informatie te registreren over uw surfgedrag, uw voorkeuren, om het boodschappenmandje te beheren en ons aanbod en onze reclamemededelingen te personaliseren.

Door dit beleid en de informatiepop-up bent u op de hoogte van het bestaan van deze cookie.

Een cookie is een tekstbestand dat kan worden bewaard op de harde schijf van de terminal waarmee u met het internet verbonden bent (computer, smartphone, …), in de directory die met de internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem verbonden is, wanneer u websites bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en tasten de goede werking ervan niet aan. Ze bevatten nooit rechtstreeks informatie waardoor men telefonisch, via e-mail of per post contact met u kan opnemen.

Meer informatie over cookies vindt u op de informatiewebsite www.allaboutcookies.org.

Er bestaan verschillende types cookies. Op onze website worden 3 doeleinden nagestreefd:

 1. functionele cookies: in dit tekstbestand wordt informatie zoals voorkeur / gemaakte keuzes (taalkeuze, bezochte pagina’s) geregistreerd. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, heeft die website toegang tot die cookie op uw browser en kan zo rekening houden met de eerder gemaakte keuzes. Dankzij deze cookies moet de gebruiker deze keuzes niet herhalen wanneer hij de pagina opnieuw bezoekt zodat zijn algemene surfervaring verbetert, met name dankzij het personaliseren van de raadpleging van de website en een snellere weergave van de website. Deze cookies beheren ook het boodschappenmandje door de geselecteerde producten, de gekozen wijze van betaling en levering, … te onthouden. Deze cookies worden automatisch op uw computer geïnstalleerd tenzij u ze technisch hebt geblokkeerd (zie artikel hieromtrent).
 2. analytische cookies: deze zijn verbonden aan een tool die de bezoeken op de website analyseert. Met deze informatie meten we het publiek en onderzoeken we hoe de website wordt geraadpleegd (geografische herkomst van het bezoek, type van de gebruikte terminal, de vaakst bezochte pagina’s, welke pagina’s werden bezocht, herstelpercentage, frequentie van de bezoeken, …) om zo de indelingsstructuur en de inhoud van onze website te verbeteren en de bezoekersprofielen in kaart te brengen. Wij gebruiken het instrument Google Analytics. Vervolgens worden de verzamelde gegevens aan deze onderaannemer overgemaakt. Met de gegevens die ons worden bezorgd, kunnen we de internetgebruiker niet nauwkeurig identificeren. Het gebruik van deze analytische cookies vereist uw toe-stemming, verkregen via een pop-up die verschijnt zodra u de 1e keer op de website surft.
 3. remarketing (gepersonaliseerde advertentie) cookies (of pixels): deze cookies zijn verbonden aan een dienst die door een onderaannemer wordt aangeboden. Met deze dienst kan u reclame over onze producten worden bezorgd wanneer u – nadat u onze website hebt bezocht – een website van een partner van de onderaannemer bezoekt. Het gebruik van deze cookies voor marketingdoeleinden vereist uw toestemming, verkregen via een pop-up die verschijnt zodra u de 1e keer op de website surft.
  Wij maken met name gebruik van de diensten van Google Analytics, een dienst die de website analyseert en verstrekt wordt door Google, Inc. (of gewoon Google). Google Analytics gebruikt cookies om onze website te helpen bij de analyse van het gebruik dat onze bezoekers ervan maken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres, browser of bestu-ringssysteem) worden door Google overgemaakt en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of elders in de wereld. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, verslagen op te stellen over de activiteit van onze website en andere diensten te verstrekken over de activiteit van de website en het internetgebruik. Google kan deze gegevens aan derden meedelen in geval van wettelijke verplichting of wanneer deze derden die gegevens verwerken voor rekening van Google, inclusief LANAFORM. Google zal uw IP-adres niet vergelijken met andere gegevens in zijn bezit. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de passende instellingen van uw browser te selecteren. Het is echter mogelijk dat als gevolg daarvan sommige functies van deze website niet meer gebruikt kunnen worden. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw naamge-gevens door Google in overeenstemming met de voor-waarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.
  Wij gebruiken ook Facebook Pixels en Google AdWords – respectievelijk verstrekt door Facebook, Inc. (of gewoon Facebook) en Google Inc. (of gewoon Google) – voor retargeting of remarketing. Deze trackingpixels (ook clear GIF’s, webbeacons of pixels genoemd) zijn kleine codeblokjes op onze website die de websites toelaten om cookies te lezen of toe te voegen. De verbinding kan vervolgens informatie verstrekken zoals het IP-adres van de gebruiker, het uur waarop de pixel wordt getoond en het gebruikte browsertype. We gebruiken deze pixels wanneer u onze website bezoekt om uw gebruik te personaliseren en om de manier waarop mensen onze producten en diensten gebruiken te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld trackingpixels gebruiken om te weten of een persoon die een specifieke browser gebruikte, een advertentie op Facebook of via AdWords aanklikte en vervolgens een product op onze website heeft gekocht. We gebruiken de pixels om het tonen van reclame op Facebook of elders op het internet te vergemakkelijken. We kunnen bijvoorbeeld zien dat u onze website hebt bezocht en vervolgens een advertentie plaatsen op uw Face-booktijdlijn of via reclamebijlagen die door AdWords elders op het internet worden verstrekt.
  We preciseren dat we deze cookies niet gebruiken om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen. We moeten deze gegevens echter verwerken voor legitieme belangen met betrekking tot de bestrijding van fraude, gedurende maximaal 1 jaar.

03.3. Gegevens van de inschrijfformulieren voor de elek-tronische nieuwsbrief

U kunt zich met een formulier inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief die door de website wordt uitgegeven. Het enige persoonsgegeven dat voor deze dienst vereist is, is het e-mailadres. Dit veld wordt aangegeven met een asterisk. Andere persoonsgegevens kunnen facultatief verstrekt worden. In een specifiek artikel van dit Beleid vindt u meer informatie over de elektronische nieuwsbrief.

03.4. Gegevens van de bestelformulieren

Om een bestelling te plaatsen, moet u een formulier invullen.

03.4.a. Verplichte gegevens

 • Doel: sommige persoonsgegevens zijn verplicht om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (opstelling van een factuur die ten minste 7 jaar bewaard moet worden, uitoefening van de wettelijke garantie van 2 jaar) en om de overeenkomst na te komen (levering, contactgegevens om u op de hoogte te houden over het verloop van de bestelling, alsook voor de klantenservice en het beheer van geschillen). Het gaat om uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
  Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing – per post en elektronisch –, maar alleen om onze diensten te promoten (ze worden dus niet aan derden overgemaakt), tenzij u het vakje hebt aangevinkt waarmee u zich tegen direct marketing verzet.
 • Uw verbintenis: u verbindt zich ertoe om ons correcte informatie over u te ver-strekken.
 • Hoe herkent u verplichte informatie: verplichte informatie wordt aangeduid met een asterisk.

03.4.b. Facultatieve gegevens

Om u aanvullende diensten aan te bieden of om u beter te kennen, kan andere persoonsinformatie worden gevraagd.

 • Doel: we kunnen u dan in de toekomst commerciële aanbiedingen voorstellen, geselecteerd op basis van uw profiel. Deze informatie is facultatief. Dat betekent dat u niet verplicht bent om de velden in te vullen die niet met een asterisk gemarkeerd zijn. De verplichting om correcte informatie te geven, geldt niet voor deze gegevens. Een bestelling wordt natuurlijk ook uitgevoerd wanneer deze gegevens niet werden verstrekt. Wanneer deze gegevens worden verstrekt, verbinden we ons ertoe om ze niet aan derden over te maken voor marketingdoeleinden.

03.5. Gegevens van de ‘ledenaccount’

De gebruiker die op de website is ingeschreven (lid), heeft toegang tot de website door zich in te loggen met zijn identificatiegegevens (e-mailadres dat bij de inschrijving werd opgegeven en wachtwoord), dankzij het identificatiecookie, of eventueel door andere systemen te gebruiken zoals inlogknoppen van sociale netwerken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn wachtwoord. We raden aan om complexe wachtwoorden te gebruiken die verschillen van de wachtwoorden die voor andere websites worden gebruikt. Wanneer het lid het wachtwoord vergeten is, kan hij een nieuw wachtwoord genereren. Dat wachtwoord garandeert de geheimhouding van de informatie in de rubriek ‘mijn account’ en de gebruiker mag het dus niet aan derden doorgeven. Hij brengt de uitgever onmiddellijk op de hoogte van een niet-toegelaten gebruik van zijn account en van elk risico dat hem werd gemeld dat een derde zijn wachtwoord heeft ontdekt. Wanneer deze verbintenissen niet worden nagekomen, kan de uitgever van de website niet aansprakelijk worden gehouden voor niet-toegelaten toegang tot de account van een gebruiker.

Door een ‘ledenaccount’ aan te maken, kan de klant – naast het beheren van zijn bestellingen – de historiek van zijn bestellingen op de website raadplegen. Wanneer de gegevens in de rubriek ‘ledenaccount’ verdwijnen als gevolg van een technische storing of door overmacht, kan de aansprakelijkheid van de website en de uitgever ervan niet in het gedrang komen aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar louter informatief is. De accounthouder kan de pagina’s over de ledenaccounts vrij afdrukken, maar ze vormen geen bewijs: ze zijn louter informatief en bestemd om zijn bestellingen doeltreffend te beheren.

De uitgever heeft het recht om de account te verwijderen van een lid dat de algemene gebruiks- of verkoopvoorwaarden heeft overtreden (bijvoorbeeld wanneer het lid bewust verkeerde informatie heeft gegeven bij zijn inschrijving en het aanmaken van zijn account). Een account dat meer dan 2 jaar inactief is, wordt vernietigd. Deze schrapping berokkent het uitgesloten lid geen schade en deze laatste kan hiervoor geen aanspraak maken op een vergoeding. Deze uitsluiting belet de uitgever niet om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen het lid wanneer de feiten dat rechtvaardigen.

Een gebruiker kan zijn ledenaccount op de website afsluiten. Het lid moet hiervoor een e-mail sturen naar de uitgever waarin hij meldt dat hij zijn account wil schrappen. Nadien kunnen zijn gegevens niet meer gerecupereerd worden.

03.6. Aan derden overgemaakte gegevens om de bestelling uit te voeren

03.6.a. Betaalgegevens

Voor de betaling moet u persoonsgegevens overmaken aan een onlinebetaaldienst, onderaannemer, via zijn persoonlijke technische diensten. De informatie wordt verzameld op een beveiligd formulier. Wij preciseren dat wij niet over deze gegevens beschikken.

Voor de betaling mogen noch wij, noch de dienstverlener de pincode van uw bankkaarten vragen. Die code mag trouwens nooit online worden meegedeeld en alleen worden ingegeven op een erkende betaalterminal.

Om fraude bij onlinebetalingen te bestrijden, kan de dienstverlener automatisch een scoring uitvoeren (analyse van het risico op fraude van elke verrichting) voor de aanvaarding / de voorbereiding / de opschorting / de weigering van de verrichting, op basis van de verstrekte gegevens, de technische gegevens die bij de verbinding werden verzameld, en eventueel door een beroep te doen op een dienstverlener die gespecialiseerd is in risicopreventie (deze laatste kan het resultaat van de scoring gebruiken om zijn incidentenge-gevens te verfijnen). In het ‘privacybeleid’ van deze dienstverlener vindt u extra informatie over de verwerking van de verzamelde gegevens en over de modaliteiten (contactgegevens, toegangsrechten, veiligheidsmaatregelen, duur van de bewaring, …).

We melden u dat deze gegevens kunnen worden overgedragen aan een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte waar persoonsgegevens niet in dezelfde mate worden beschermd, maar deze dienstverleners verklaren individueel dat ze deze bescherming zullen naleven.

03.6.b. Leveringsgegevens

Voor de levering moeten we uw gegevens overmaken aan een logistieke dienstverlener. Het gaat om uw naam en uw adres, een identificatienummer van de bestelling en ten minste een gegeven voor snel contact (e-mail of sms) om u op de hoogte te houden van de toestand van de levering, om u op de hoogte te brengen van eventuele incidenten en om de klantenservice te garanderen. Deze informatie wordt bewaard gedurende de klachtentermijn van 365 dagen na de tijd die nodig is voor deze verrichtingen. Ze wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u deze dienstverlener hiervoor de toestemming gaf.

03.7. Gegevens verbonden aan het gebruik van sociale netwerken

Het gebruik dat u maakt van sociale netwerken kan een verwerking van gegevens en een kruising tot gevolg hebben. We vragen u om de informatie over inlichtingen die worden verzameld en overgemaakt aandachtig te lezen in het beleid ‘persoonsgegevens’ van deze netwerken. We vragen u ook om de instellingen van het gebruiksbeheer en de controle op de verspreiding van reclame aan te passen in de online-interface die deze netwerken ter beschikking stellen.

We kunnen uw identiteit niet achterhalen met de gegevens die we van deze sociale netwerken ontvangen. Ze worden gebruikt om onze reclame en onze handelsrelatie in het algemeen efficiënter te maken (bijvoorbeeld door u gepersonaliseerde informatie te verstrekken), op basis van het profiel en de interesses die u aan deze netwerken hebt meegedeeld en de door u uitgevoerde interacties.

We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze sociale netwerken.

Door de toetsen van deze sociale netwerken die u op onze website vindt (vb.: ‘vind ik leuk’) te gebruiken, zonder eerst uitgelogd te zijn bij deze netwerken, worden zij hiervan op de hoogte gebracht. Ze kunnen deze interactie registreren en verwerken en een advertentie op uw persoonlijk profiel op deze netwerken plaatsen (naargelang de instellingen die u geconfigureerd hebt).

04.
Wat kunt u ons vragen?

U kunt op elk moment:

 • beschikken over een overzicht van de persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • vragen om de verkeerde of onvolledige persoonsgegevens waarover wij beschikken te verbeteren;
 • uw opmerkingen over de analyseprocedure van het frauderisico meedelen en vragen dat deze automatische verwerking ook door een persoon wordt geanalyseerd;
 • u uitschrijven voor de elektronische nieuwsbrief (of de instellingen van de verzending en het beheer van de inhoud ervan wijzigen);
 • een toestemming die u eerder gaf voor het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden of voor toegang die aan derden wordt verleend, intrekken;
 • het recht om vergeten te worden, uitoefenen. In dat geval zullen uw persoonsgegevens definitief gewist worden (behalve de gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals fiscale gegevens, gedurende de vereiste tijd). Sommige gegevens kunnen echter worden omgezet naar en bewaard als anonieme gegevens voor statistische doeleinden (vb.: het volledige adres verwijderen en alleen de postcode behouden);
 • het portabiliteitsrecht uitoefenen. In dat geval verstrekken we u de gegevens in een gestructureerde vorm die courant wordt gebruikt in de e-commerce en die door een machine kan worden gelezen, om opnieuw gebruikt te kunnen worden door een dienst die vergelijkbaar is met onze dienst.

U kunt deze rechten op elk moment gratis uitoefenen door contact op te nemen met de publicatieverantwoordelijke. Dit verzoek moet ondertekend worden en vergezeld zijn van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres waar het antwoord u moet toekomen. Deze kopie zal onmiddellijk na controle van deze 2 elementen worden vernietigd.

Binnen 5 werkdagen melden we de ontvangst ervan en trachten we het nodige te doen binnen 30 kalenderdagen. Als we deze termijn niet kunnen nakomen, brengen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

05.
Elektronische nieuwsbrieven – elektronische gepersonaliseerde aanbevelingen en waarschuwingen

Per maand worden maximaal 5 elektronische nieuwsbrieven verzonden. De inhoud heeft betrekking op de producten en diensten van de website (nieuwigheden, promotieaanbiedingen, …) en eventueel op de producten en diensten van handelspartners.

We kunnen u via e-mail ook waarschuwingen sturen om u op de hoogte te brengen van een nieuwigheid die u aanbelangt of wanneer een artikel beschikbaar is.

U bent op deze nieuwsbrieven en waarschuwingen geabonneerd wanneer u:

 • het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief en de waarschuwingen hebt ingevuld;
 • inschreef voor een wedstrijd die of een spel dat wij organiseren en afzonderlijk en uitdrukkelijk akkoord ging met een abonnement op de nieuwsbrief;
 • een ledenaccount hebt aangemaakt of al klant bent (behalve wanneer u zich daartegen hebt verzet bij het aanmaken van uw account). In dat geval kunt u actuele informatie ontvangen over onze website en aanbiedingen voor dezelfde of soortgelijke producten als deze die u al hebt besteld of bekeken op onze website.

We meten hoe vaak onze e-mails worden geopend en interacties worden uitgevoerd (klikken op de hyperlinks) om voortdurend te verbeteren en deze e-mails beter af te stemmen op uw behoeften. Bij elke zending kunt u vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen via de link om uit te schrijven. U kunt dit ook op elk moment vragen door contact op te nemen met Lanaform.

We benadrukken dat we het meegedeelde e-mailadres niet verkopen of verhuren aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

06.
Overzicht van de verschillende cookies van onze website

06.1. LANAFORM / Magento cookies

CookieBeschrijving
form_keySlaat een willekeurig gegenereerde sleutel op om valse verzoeken te vermijden.
mage-cache-sessidVergemakkelijkt de opslag van de inhoud op de browser om de pagina’s sneller te laden.
mage-cache-storageVergemakkelijkt de opslag van de inhoud op de browser om de pagina’s sneller te laden.
mage-cache-storage-section-invalidationVergemakkelijkt de opslag van de inhoud op de browser om de pagina’s sneller te laden.
mage-translation-file-versionVergemakkelijkt de vertaling van de inhoud naar andere talen.
mage-translation-storageVergemakkelijkt de vertaling van de inhoud naar andere talen.
PHPSESSIDSlaat uw sessie-ID op de server op.
private_content_versionVergemakkelijkt de opslag van de inhoud op de browser om de pagina’s sneller te laden.
section_data_idsVergemakkelijkt de opslag van de inhoud op de browser om de pagina’s sneller te laden.

06.2. Googlecookies

CookieBeschrijving
1P_JARVerzamelt gebruiksstatistieken en traceert de conversiepercentages.
PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPSMet deze cookies – door Google gebruikt – blijft de computer verbonden met een Google-account voor een nieuw bezoek.

06.3. Facebookcookies

CookieBeschrijving
c_userSlaat het Facebook-ID op.
datrSlaat het ID van de browser op.
presenceSlaat de status van de Facebookchat van de gebruiker op.
frSlaat het Facebook-ID en het browser-ID gecodeerd op.
wdSlaat de afmetingen van het venster van de browser op.
actSlaat de datum en het account van de acties van de gebruiker op.
sb, xsSlaat informatie op over de knoppen ‘vind ik leuk’ en ‘delen’ van Facebook.

07.
Informatie over de technische beheermogelijkheden van de cookies via uw internetbrowser

U kunt het plaatsen van deze cookies echter technisch blokkeren door de betrokken instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Dit blokkeren kan automatisch zijn of naar keuze (in dat geval waarschuwt uw browser u bij elke poging om een cookie te plaatsen en kunt u beslissen dit te aanvaarden of te blokkeren. U kunt op dezelfde manier eerder geplaatste cookies globaal of selectief verwijderen.

Deze blokkering / verwijdering heeft geen gevolgen voor de raadpleging van de website, behalve wanneer de cookies betrekking hebben op functies. In dat geval waarschuwen we u dat de website misschien niet optimaal zal werken, vooral wat het beheer van het boodschappenmandje betreft.

De configuratie-interface varieert naargelang de internetbrowser. U kunt het helpmenu van de browser raadplegen voor meer informatie.

Hoe stelt u instellingen in op de meest gangbare browsers?

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera et Safari.

08.
Beveiliging van de persoonsgegevens

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen op basis van het risico en de mogelijke gevolgen, opdat deze niet verspreid, vervalst of vernietigd worden of verloren gaan. Zo staan onze formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens en bankgegevens op beveiligde webpagina’s (formaat https://, beveiligd via de SSL-technologie – Secure Socket Layer). Voor het opslaan besteden we bijzondere aandacht aan de geheimhouding van het wachtwoord van uw account. Voorzichtigheidshalve raden we u echter aan om een specifiek complex wachtwoord voor onze website te gebruiken zodat het – in geval van geslaagde phishing (zich uitgeven voor onze website via e-mail, telefoon of op een andere manier) of onderschepping van gegevens op het internet – niet gebruikt kan worden voor toegang tot andere diensten waar u zich met dit wachtwoord hebt ingeschreven.

In overeenstemming met de regelgeving, verbinden we ons ertoe om u met een e-mail op de hoogte te brengen wanneer we, ondanks de genomen maatregelen, op een incident botsen (verlies, lek van persoonsgegevens) dat voor u erg risicovol is (vb.: identiteitsdiefstal).

09.
Bewaringstermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen bij de uitgever en bij de provider. Ze worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven bedoelde doeleinden.

De gegevens worden bewaard voor marketingdoeleinden zolang u niet vraagt om dit gebruik te stoppen. Dit gebruik wordt ook door ons gestopt na verstrijking van een termijn van 2 jaar na de laatste interactie met de gebruiker. Na deze stopzetting worden de persoonsgegevens omgezet in gegevens die uw identificatie niet meer toelaten, tenzij de wet ons verplicht ze in de oorspronkelijke toestand te bewaren. Ze worden verder bewaard voor statistische doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor direct marketing.

10.
Wijzigingen – Intellectuele rechten

De uitgever van de website of zijn gemachtigde kan dit Beleid op elk moment wijzigen. De toepasselijke versie is de versie die van kracht is op het ogenblik waarop de website wordt geraadpleegd. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe om alle eerdere versies van algemene voorwaarden te bewaren en ze op verzoek aan een gebruiker te verstrekken.

We herinneren eraan dat de regels met betrekking tot intellectuele eigendom van toepassing zijn op onderhavig document. Elke reproductie / aanpassing / vertaling is verboden, tenzij de uitgever en de maatschappij RETIS hiervoor samen uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming geven.

11.
Klachten

We vragen u ons op de hoogte te brengen wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt met de aandacht die u verwacht. We trachten een oplossing te vinden om uw verwachtingen in de toekomst beter in te lossen. Als we geen passende oplossing vinden of als u meent dat de betrokken Belgische wetgeving niet wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevens op de website www.privacycommission.be). Deze handeling belet u echter niet om tegelijkertijd een vordering in te stellen bij de hoven en rechtbanken om schadevergoeding te verkrijgen voor het nadeel dat u meent te hebben geleden.