Beperkte garantie

Met uitzondering van de onderstaande bepalingen garandeert Lanaform dat een product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij van materiaal- en fabricagefouten is.

De garantie van Lanaform biedt geen dekking tegen schade als gevolg van normale slijtage van een product. De garantie op een product van Lanaform biedt ook geen dekking tegen schade als gevolg van misbruik, oneigenlijk of verkeerd gebruik, ongelukken, bevestiging van niet-toegestane accessoires, aan het product aangebrachte wijzigingen of andere omstandigheden, van welke aard dan ook, waarover Lanaform geen controle heeft.

Lanaform is niet aansprakelijk voor enige vorm van bijkomende, bijzondere of gevolgschade.

Alle stilzwijgende garanties van geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, mits een kopie van het aankoopbewijs overgelegd kan worden.

Na ontvangst zal Lanaform uw apparaat naar gelang het geval repareren of vervangen en naar u terugsturen. De garantie is alleen geldig via het servicecenter van Lanaform. Deze garantie wordt ongeldig wanneer het onderhoud van dit product aan iemand anders dan het servicecenter van Lanaform wordt toevertrouwd.

Ga voor meer informatie over de garantie op uw product naar onze pagina algemene verkoopvoorwaarden, artikel 13.